GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Geologie > Dropstones v nejvyšším odroviku

Dropstones v nejvyšším odroviku

Ve svrchním ordoviku máme na našem území důkazy o zalednění. Jedná se o tzv. dropstones - kusy hornin které transportovaly ledové kry až na moře a tam se uvolnily a zapadly do usazenin na dně moře.Tak tohle jsou dropstones!

Jistě víte že se během geogického vývoje v určitých obdobích ponořila Země (alespoň její větší část než je obvyklé). Naposledy to bylo velmi nedávno - ve čtvrtohorách, ale rozhodně to nebylo zalednění první. Země byla zaledněna již v prekambriu. Valoun na obrázku označovaný jako dropstone má svůj původ také v zalednění, které naši planetu postihlo později a to koncem ordoviku. V té době se nad vodní hladinu se z pevniny dostávaly ledové kry, které v sobě transportovaly úlomky hornin z pevniny. Jak kry odtávaly valouny se uvolňovaly a padaly na dno do mořských sedimentů. Tyto sedimenty s valouny se nazývají jako diamiktity a mnohdy jsou v nich patrné i dopadové krátery. Diamiktity jsou zachovány v sedimentárním záznamu i na území naší Republiky - v Pražské pánvi, kde tvoří bázi kosovského souvrství nejvyššího ordoviku. Několik centimetrů tenká vrstva přímo vymezuje spodní hranici kosovského souvrství, na ní nasedjí přibližně 4 metry jílovitých břidlic a na nich je opět diamiktit o mocnosti 2 až 3 metry. Tento sled je možné pozorovat například na na lokalitě Levín u Berouna, kde byl v při stavbě dálnice D5 z Prahy do Plzně vybudován dálniční zářez, který obnažil sledy svrchnoordovických sedimentů se zaklesnutou silurskou tektonickou krou. Na této lokalitě byly dokonce ve valounech nalezeny 2 druhy brachipodů, které pravděpodobně pochází ze starších ordovikých hornin. Diamiktity jsou nesporně zajímavé sedimenty a jsou jedním z důkazů o zalednění, které postihlo naši Zemi přibližně před 440 miliony lety, což bylo nesporně spojeno s poklesem mořské hladiny (až o 100 metrů). U svrchoordovických dropstonů byly prováděny výzkumy rychlosti jejich pádu a bylo zjištěno že byla poněkud větší gravitace - gravitační zrychlení odpovídalo 15m.s-2.

Lokalita Levín

Vybraná literatura:
  • Brenchley, P. - J, Štorch, P. (1989): Enviromental changes in the Hirnatian (Upper Ordovician) of the Prague Basin, Czechoslovakia. - Geol. Journal, 24, 165-181. London.
  • Havlíček, V. (1998): Ordovik, in: Chlupáč et al. Paleozoic of the Barrandian. Český Geol. Ústav, Praha.
  • Hladil, J. (1991): The Upper Ordovician dropstones of Central Bohemia and their paleogravity significance. - Věst. Ústř. Úst. geol., 66, 65 - 74. Praha
  • Chlupáč, I. (2002): Geologická minulost České republiky. ACADEMIA Praha.
  • Mergl, M. (1994): Inarticulate brachiopods from Upper Ordovician glaciomarine diamictites of the Prague Basin, Central Bohemia. - Věstník ČGÚ, 69, 4, 57-60. Praha
  • Mergl, M. - Vohradský, O. (2000): Vycházky za geologickými zajímavostmi Plzně a okolí. - Koura Publishing.
  • Štorch, P - Mergl, M. (1989): Králodvor/Kosov boundary and the late Ordovician enviromental changes in the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia). - Sbor. geol. Věd, G, 44, 117-153. Praha
Autor: Pavel Bokr
Datum: 2003-11-30 15:24:51
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2023 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign