GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 131 České středohoří

Dotaz: České středohoří

Prosil bych něco o geologii a geomorfologii Českého Středohoří.....děkuji mnohokrát....

České středohoří je budováno vulkanickými horninami třetihorního stáří (bazanity, trachybazalty, trachyty, bazalty, znělce, tufy atd.). Tyto vulkanity vznikly na tzv. oherském riftu. (Rift se dá definovat jako rozsáhlý prolom v zemské kůře s projevy vulkanismu. Rifty jsou například středooceánské hřbety, ze kterých se rozpíná oceánské dno. Oherský rift nebyl v ocánu, ale na kontinetu takže ho můžeme vzdáleně přirovnat například k východoafrickému riftu, který pomalu odděluje východní část Afriky.) V podloží vulkanických hornin Českého středohoří jsou třetihorní sedimenty podkrušnohorských pánví či křídové sedimenty epikontinentálního moře (epikontinentální moře je mělké moře, které pokrývá šelfy nebo vnitřní části kontinentů), které se na části našeho území nacházelo. Pod křídové sedimenty mohou místy zasahovat sedimenty kontinetnálních pánví z permokarbonu a ještě hlouběji jsou paleozoické a proterozoické horniny, které byly konsolidovány variským vrásněním (na pomezí starších a mladších prvohor).

Pokud se chcete dozvědět více informací o geologické stavbě a vývoji můžete nahlédnout do publikace Geologická minulost České Republiky ( http://www.gweb.cz/clanky.asp?cmd=show&id=10 ) - v této publikaci se podívejte zejména na období, o kterých jsem se zde zmínil.

Co se týče geomorfologie Českého středohoří tak s tou vám moc neporadím, protože geomorfologie jde zcela mimo oblast mého zájmu. Je to sice věda na pomezí geologie a fyzické geografie, ale připadá mi, že více než geologové se jí zabývají geografové, tak se můžete zkusit podívat po nějakých geografických stránkách. Lépe vám v tomto směru poradit neumím.

Datum: 2004-05-20 22:05:31
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2023 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign