GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 254 sopky v ČR

Dotaz: sopky v ČR

Kde se nachází sopky v České republice? A co o nich víte???

Na území ČR se nenachází žádné činné sopky. Nachází se ale u nás pozůstatky po sopečné činnosti z různých období geologické minulosti. Mezi nejmladší patří sopky v okolí Bruntálu (stáří kolem 2 milionů let) a sopky v okolí Chebu - Železná hůrka (stáří 170 - 400 tisíc let) a Komorní hůrka (stáří nad 450 tisíc let). Tyto nejmladší vulkanické projevy jsou dozvuky mnohem větší vulkanické činnosti, která probíhala na našem území v období svrchní křídy až kvartéru (maximální vulkanické projevy nastaly během třetihor) tzv. neoidní vulkanismus - to se vyskytovali sopky zejména na tzv. Oháreckém riftu (tj. linie táhnoucí se ve směru Cheb - Ústí nad Labem - Nový Bor), dále na tzv. Labské linii (tj. linie skrytá pod českou křídovou pánví (někdy chybně nazývána jako česká křídová tabule) probíhající ve směru SZ - JV), na severní a jihovýchndní Moravě (výskyty menších vulkanických center v okolí Bruntálu, Opavy, Ostravy a Uherského brodu), ale také se vyskytovali osamocené sopky rozptýlené různě v Čechách (např. Říp). Jak již bylo uvedeno nejintenzivnější vulkanismus probíhal na Oherském riftu a sopečnou činností vznikly Doupovské hory (stratovulkán - sopka u níž se střídají výlevy lávy a vrstvy sopečných vyvrženin - např. sopečný popel) a České středohoří (složitý vulkanický komplex, ze kterého dnes působením eroze zůstaly jen zbytky přívodních drah vulkánů a jiná vulkanická tělesa, která byla ukryta pod povrchem - sopečné kužele a jiné povrchové projevy se v Českém středohoří nezachovali. Jak Doupovské hory tak České středohoří (a vlastně i většina třetihorních vulkánů) vznikali přibližně před 40 - 18 miliony lety - to byla hlavní fáze třetihorní sopečné činosti. Tento vulkanismus byl spjat s procesy alpinského vrásnění.

Na území ČR však máme i starší pozůstatky po vulkanické činnosti v podobě vulkanických (sopečných) hornin na různých místech z období starohor a prvohor (to v samostatných oblastech, které dnes tvoří naše území také probíhala intenzivní vulkanická činnost - Český masív, který v ČR zaujímá přibližně území Čech, totiž vznikl až v mladších prvohorách variským vrásněním, kdy byly k sobě připojeny dříve samostatné bloky - mikrokontinenty). Z tak starých sopek se většinou nic jiného než vulkanické horniny nezachová. Jsou to například vulkanické horniny v oblasti středních a západních Čech nebo v Jeseníkách.

Na druhou část dotazu se odpovídá velmi těžko (asi jako já kdybych se zeptal co všechno víte o České Republice :)). Já toho o sopkách vím poměrně málo, protože se místo sopek věnuji spíše paleontologii, ale pokud se zeptáte ohledně sopek na něco konkrétnějšího pokusím se vám odpovědět nebo nějak odpovědˇ vypátrat.
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2018 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign