GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Vědomostní testy > Horniny

Vědomostní test z geologie: Horniny

Test zaměřený na základní znalosti o horninách na úrovni základní školy

Obtížnost: nízká
Autor: Pavel Bokr


1: Horniny jsou
Neústrojné stejnorodé přírodniny
Neústrojné různorodé přírodniny
Neústrojné stejnorodé příodniny složené z více minerálů
Neústrojné stejnorodé přírodniny složené z více krystalů jednoho minerálu


2: Jaké tři základní typy hornin rozeznáváme
hlubinné, výlevné a usazené
mechanické, chemické a sopečné
sopečné, hlubinné a usazené,
vyvřelé, přeměněné a usazené


3: Žula patří mezi horniny
sopečné
usazené
vyvřelé
přeměněné


4: Rula patří mezi horniny
sopečné
usazené
vyvřelé
přeměněné


5: Vápenec patří mezi
organogenní usazené horniny
ledovcové usazené horniny
usazené horniny potoků a řek
pouštní usazené horniny


6: Podobným způsobem jako svor vzniká
čedič
pískovec
rašelina
rula


7: Podobným způsobem jako jílovitá břidlice vzniká
čedič
pískovec
žula
rula


8: Podobným způsobem jako čedič nevzniká
žula
andezit
ryolit
znělec


9: Mezi hlubinné vyvřelé horniny nepatří
gabro
žula
čedič
granit


10: Mezi přeměněné horniny nepatří
travertin
mramor
rula
fylit


11: Mezi vyvřelé výlevné horniny nepatří
ryolit
andezit
gabro
čedič


12: Mezi usazené horniny nepatří
travertin
spraš
slepenec
fylit


13: V žule nenalezneme
pyroxen
křemen
slídy
živec


14: V gabru nenalezneme
pyroxen
křemen
amfibol
živec


15: Rozeznáváme tři typy hornin. Je možné aby z každého typu horniny mohl geologickými procesy vzniknout libovolný typ horniny (i ten samý)?
Ano
Ne, protože nikdy nemůže vzniknout jedna sopečná hornina z druhé
Ne, protože nikdy nemůže vzniknout jedna hlubinná hornina z druhé
Ne, protože nikdy nemůže vzniknout jedna usazená hornina z druhé
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign